Aglomerowanie wilgotnych odpadów z tworzyw
sztucznych – Pallmann Maschinenfabrik

Podczas produkcji i przetwarzania termoplastów powstają odpady. W dużym stopniu chodzi o surowce wtórne, które poprzez odpowiednie metody przetwarzania mogą zostać wykorzystane
Pallmann ponownie w produkcji. Wykorzystanie wartościowych oryginalnych surowców znacznie spada zmniejszając tym samym wydatki produkcyjne. Założeniem podstawowym jest wyprodukowanie czystego, sypkiego granulatu, którego jakość nie zostanie naruszona w procesie przetwarzania. Przetwarzanie odpadów jest o tyle łatwiejsze, im z większym, grubościennym i bardziej zwartym materiałem mamy do czynienia. Natomiast w przypadku przetwarzania cienkich odpadów foliowych i włóknistych lub materiałów spienionych w większości przypadków nie udaje się uzyskać sypkiego produktu nadającego się do ponownego wykorzystania. Zasada ta znajduje odbicie również w przypadku odpadów podywanowych, które zazwyczaj składają się z wielu komponentów.

W takich sytuacjach firma Pallmann Maschinenfabrik GmbH & Co.KG proponuje rozwiązanie w postacie Plast Aglomeratora Typ PFV „N”. Wszystkie termoplasty jak PE, PP, PS, PA, PET, PVC, ABS itd. jak również włókniny i materiały wiązane (np. papier z pokryciem tworzywem sztucznym, mieszanki tworzywa z drewnem, mieszanki proszków z tworzyw, tworzywa z dodatkami organicznymi lub nieorganicznymi itd.) mogą być przetwarzane w jednej instalacji w procesie ciągłym. W porównaniu do innych procesów jak np. wytłaczanie, termoplasty nie rozgrzewane są w Plast Aglomeratorach Pallmann do temperatury topnienia i tym samym narażone są jedynie na niewielkie negatywne wpływy wysokotemperaturowe.

Zaletami procesu aglomerowania jest brak degradacji termicznej tworzywa, a tym samym brak negatywnego wpływu na jego jakość, wysoki stopień sypkości razem z wyjątkową zwięzłością, tak, że przy dalszym przetwarzaniu materiał nie ulega rozpadowi. Kolejnymi zaletami procesu są wysoki ciężar nasypowy oraz niska zawartość wilgoci.

W jednej z najmłodszych wersji Plast Aglomeratorów Pallmann do nabycia w komplecie jest również instalacja kompresji wilgoci. Umożliwia to przetworzenie wilgotnych lub nawet mokrych materiałów do postaci wartościowego aglomeratu. Poziom wilgotności w materiale zasypowym może sięgać nawet do 40%. Zaletą przy tym jest fakt, iż dodatkowe suszenie po procesie aglomerowania zupełnie odpada, a osiągany poziom wilgotności w materiale końcowym nie przekracza 1%. Produktem końcowym uzyskiwanym na Plast Aglomeratorach jest aglomerat o wysokiej gęstości zasypowej, którego wartości pozwalają na ponowne wykorzystanie w procesie wytłaczania bez udziału dodatkowych narzędzi dławiących.

Plast Aglomerator Typu PFV oferowany jest w różnych wielkościach i osiąga wydajności rzędu 60 do 1 500 kg/h. Koncepcja instalacji dopasowywana jest do specjalnych wymagań przetwarzanego materiału i bazuje na wcześniej przeprowadzanych profesjonalnych testach na docelowym materiale zasypowym w fabryce Pallmann.

EcoTemp firmy SINGLE:
Nowy system dla zmiennocieplnej regulacji temperatury formy

Firma SINGLE Temperiertechnik GmbH z siedzibą w Hochdorf pragnie przedstawić swój najnowszy produkt – System EcoTemp:
Urządzenie EcoTemp łączy konwencjonalne małe urządzenia regulujące temperaturę w jeden system, który przerywa chłodzenie formy w fazie wtrysku w taki sposób, że ustawione zostaje podgrzewanie ściany formy. Bezpośrednio potem następuje szczególnie intensywna faza chłodzenia. Obok systemu EcoTemp firma SINGLE prezentuje również systemowe rozwiązanie alternating temperature technology (ATT) służące zmiennocieplnej regulacji cieczy w formach wtryskowych i matrycach do prasowania. Jako aktywny system przepływa przez formę dzięki kanałom chłodzącym rozmieszczonym w warstwie podpowierzchniowej.

EcoTemp stanowi elektryczne i hydrauliczne połączenie miniaturowych i małych urządzeń regulacji temperatury firmy SINGLE służące do wytworzenia przerywanego przepływu przez formę. System EcoTemp steruje momentem uruchomienia i zatrzymania przepustowości chłodziwa za pomocą sygnałów wtryskarki zależnych od cyklu. Użytkownik może ustawić temperaturę chłodziwa. W związku z przerywanym przepływem system EcoTemp może chłodzić stosując nawet niższą temperaturę medium niż konwencjonalne urządzenie o stałej temperaturze. Praktyczne testy przeprowadzone wraz z klientami w roku 2008 i 2009 wykazały, że system EcoTemp pozwala na skrócenie cyklu w dwucyfrowym zakresie procentowym przy zachowaniu przynajmniej stałej jakości formy. Przy okazji udowodniono, że EcoTemp pracuje w sposób odtwarzalny i niezawodny, przy zachowaniu nieskomplikowanej obsługi. Z reguły w jednej formie zastosowano dwa (lub więcej) małe urządzenia regulujące temperaturę, które dla różnych obiegów chłodzenia zapewniają media o różnych temperaturach, aż do poziomu wody pod ciśnieniem. Do zastosowania w systemie EcoTemp nadają się urządzenia regulacji temperatury firmy SINGLE w przedziale małej i średniej mocy.

Alternating Temperature Technology (ATT):

 

Pod marką alternating temperature technology (ATT) firma SINGLE oferuje rozwiązanie systemowe od jednego dostawcy, które firmom z branży tworzyw sztucznych daje możliwość korzystania z zalet aktywnej zmiennocieplnej regulacji temperatury. ATT reguluje temperaturę form odlewów wtryskowych oraz matryc do prasowania za pomocą kanałów chłodzących rozmieszczonych w warstwie podpowierzchniowej. System ten składa się z indywidualnie konfigurowanego urządzenia regulującego temperaturę oraz ze specjalnie rozmieszczonych wkładek matrycowych i elementów form. ATT może na zmianę aktywnie ogrzewać i chłodzić. Dzięki temu za pomocą wkładek matrycowych w strefach problemowych lub również w kompletnych mniejszych formach można dokonać zmiany temperatury o różnicy ponad 100°C. System zmiennej regulacji temperatury SWTS firmy SINGLE stosowany dla AAT utrzymuje w dwóch osobnych obiegach medium przenośnika ciepła o różnych poziomach temperatur. By umożliwić szybką zmianę temperatury narzędzia systemu ATT powinny posiadać korzystne właściwości przewodzenia ciepła i niewielką wagę oraz dobre wnikanie ciepła dla kawitacji. W systemie ATT stosowane są wkładki matrycowe ze stali szlachetnej lub stal na narzędzia do pracy na gorąco z kałami chłodzenia rozmieszczonymi blisko konturów. Wkłady lub elementy wykonane są metodą lasercusing z proszku stalowego na podstawie danych programu 3D-CAD modelu objętościowego. W krótkim czasie, przy zachowaniu niewielkiego nakładu kosztów i wysokiej dokładności można wyprodukować również wkłady chłodzące o najbardziej skomplikowanej geometrii.

Zmiennocieplna regulacja temperatury narzędzia:

„Dynamiczna“, „cykliczna“ lub „zmiennocieplna regulacja temperatury narzędzia“ jest coraz częściej stosowaną technologią dążącą do zwiększenia jakości formy podczas odlewów wtryskowych. System ten spotyka się z coraz większym zainteresowaniem, ponieważ polepsza formowanie powierzchni na elementach odlewów wtryskowych, a przy tym wzrastają niezmienność wymiarowa i stałość oraz zmniejszony zostaje czas cyklu. W przypadku zmiennocieplnej regulacji temperatury narzędzie jego ściana przed procesem wtrysku jest podgrzewana do temperatury wyższej niż temperatura zeszklenia tworzywa sztucznego. Dopiero po wypełnieniu kawitacji stosowane jest chłodzenie formy do momentu aż część formy osiągnie temperaturę konieczną do wypchnięcia. W tym celu aktywne systemy jak ATT przepływają przez kanały chłodzące na przemian z medium chłodzącym lub podgrzewającym. EcoTemp natomiast przerywa chłodzenie formy w fazie wtrysku ustawiając podgrzewanie ściany narzędzia. Warunkiem efektywności i opłacalności obu procesów są formy z odpowiednimi właściwościami przewodzenia ciepła, o dobrym wnikaniu ciepła do gniazd jak również niewielkiej masie, dla której konieczna jest regulacja temperatury. By ograniczyć tę masę temperatura regulowana jest tylko dla małych wsadów, które przeciągane są za poprzez kanały chłodzące rozmieszczone w warstwie podpowierzchniowej. Kanały te nie są umieszczane w stali poprzez obracanie, wiercenie lub frezowanie. Wsady wykonywane są za pomocą generatywnych procesów produkcji metodą Lasercusing w taki sposób, że umieszczone w nich kanały chłodzące podążają przy krawędziach powierzchniowych i znajdują się bardzo blisko przy ścianie formy.

Zalety zmiennocieplnej regulacji temperatury formy:

Zmiennocieplna regulacja temperatury formy posiada szereg zalet dla procesu, powierzchni formy, wytrzymałości i rentowności. Zmiennocieplna regulacja temperatury

  • podtrzymuje ciśnienie również w obszarach dalszych od nadlewu i obniża razie konieczności ciśnienie wtrysku oraz siłę zwierania,
  • zmniejsza naprężenia własne podczas wytłaczania wtryskowego form optycznych,
  • pomaga tworzeniu się efektów struktury jak samooczyszczenie lub nadanie własności przeciwodblaskowych, kształtowaniu się mikro i nanostruktur oraz produkcji szczególnie gładkich powierzchni i wysokiej jakości powierzchni połyskowych w optyce lakierów fortepianowych.
  • dba o jednorodne wyrównanie włókien szklanych w elementach technicznych,
  • przedłuża czas zgrzewania przodów wytopów i redukuje ślady niespawów na powierzchniach odlewów wtryskowych
  • obniża ryzyko wypaczeń na skutek kurczenia się i poprawia w ten sposób zachowanie dokładności wymiarów i niezmienność elementów form wtryskowych oraz
  • skraca czas cyklu poprzez dłuższy kontakt ze ścianą przy materiale a tym samym zapewnia intensywniejsze chłodzenie.

Master Colors i wizyta na targach Plastpol w Kielcach

Demag Plastics Group Sp. z.o.o. zaprezentowała na targach Plastpol w Kielcach kompaktowy system do produkcji części optycznych oraz wtrysk z zastosowaniem Full-Cover-Labeling dla przemysłu opakowań z robotem liniowym SDR11 oraz zmiennocieplną regulacją temperatury formy w technologii ATT.

Pisali o nas w PlastNews 6/2012 >

Dzięki systemowi EcoTemp firma Single oferuje szczególnie łatwe wkroczenie w świat zmiennotemperaturowego termostatowania narzędzi. EcoTemp łączy pod względem elektrycznym i hydraulicznym systemy termostatowania o dowolnych parametrach i temperaturach roboczych w jeden system, generujący przerywany przepływ medium przez narzędzie.