Eco Temp

W ofercie optymalizacji procesu wtrysku ze strony Single Temperiertechnik proponujemy doposażenie termoregulatorów Single w system termostatowania impulsowego ECO TEMP gwarantujący redukcję czasu cyklu o min. 10 % oraz w niektórych przypadkach poprawę jakości poprzez m.in. eliminację linii łączenia materiału.  System ECO-Temp gwarantuje również oszczędność energii, która może być odnotowywana  w pamięci sterownika SCT.

Testy praktyczne pokazały, że EcoTemp osiąga optymalizacje czasu cyklu przeważnie w dwucyfrowym zakresie procentowym przy co najmniej takiej samej jakości wypraski.

Firma MasterColors, jako generalny przedstawiciel Single Temperiertechnik na terenie Polski, przeprowadza testy praktyczne systemu ECO TEMP w zakładach PTSz.


tel.: +48 71 350 05 25 / 26

biuro@mastercolors.com.pl