Wytłaczarka MRS/ Recykling poliestrów

Wytłaczarka MRS jako wytłaczarka multi-obrotowa do wysoce wydajnego usuwania substancji lotnych i dekontaminacji polimerów w procesie odgazowania. Wytłaczarka MRS jest oparta na

konwencjonalnej wytłaczarce jednoślimakowej, ale jest wyposażona w sekcję

multi-ślimakową dla optymalnego odgazowania i dekontaminacji zawartości lotnych. Dzięki ślimakom w układzie satelitarnym w sekcji multi-ślimakowej znacznie zwiększa się stopień homogenizacji i wymiany powierzchni stopionego polimeru. Technologia MRS została opracowana specjalnie do

przetwarzania i recyklingu poliestrów. Dzięki krótkim czasom przebywania, niskim obciążeniom

termicznym i niskim ścinaniu, stopiony materiał jest poddawany obróbce niezwykle szybko i delikatnie. Unikając wstępnego suszenia, MRS stanowi bardzo ekonomiczne rozwiązanie, zapobiegające uszkodzeniom termicznym PET spowodowanym przez wstępne suszenie i krystalizację. Materiał w 100% z recyklingu po konsumenckiego, takiego jak płatki z butelek PET, może być przetwarzany bezpośrednio, nawet do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Oprócz LNO z aprobaty FDA i EFSA, system MRS posiada kilka aprobat lokalnych, a także aprobaty od globalnych właścicieli

Po więcej informacji zapraszamy na stronę producenta: https://www.gneuss.com/en/polymer-technologies/extrusion/