Pigmenty artystyczne

Asortyment pigmentów dla artystów, konserwatorów dzieł sztuki, rzemieślników malarzy i budowlańców jest znany daleko poza granicami Niemiec. Jakość tych pigmentów i ich mieszanek opiera się po części jeszcze na tradycyjnych technologiach wykonania, jak np. obróbka na młynach krążnikowych, które dzisiaj rzadko można spotkać.

Początki firmy Derfel GmbH & Co. KG Buntfarbenfabrik nie zostały zapomniane, tak jak kiedyś, wytwarzane są pigmenty dla użytkowników z rzemiosła i branży artystycznej, którzy w ten sposób mogą korzystać z zalet sporządzonych przez samych siebie farb. Zróżnicowane potrzeby tej klienteli są w daleko idącym stopniu pokrywane przez zróżnicowany asortyment 110 pigmentów.

Potrzeby kooperantów branży budowlanej w zakresie pigmentów odpornych na alkalia zawarte w cemencie pokrywane są przez korzystne cenowo i trwałej barwie pigmenty tlenkowe oraz specjalnie stabilizowaną ultramarynę, a w zakresie zastosowań specjalnych – przez nieorganiczne pigmenty o fazach mieszanych.

Do dyspozycji są również pigmenty mineralne. Pigmenty barwione, odporne na działanie wapna i światła, są dostarczane po korzystnych cenach i w postaci łatwej do przetwarzania.

W przypadku pigmentów tlenkowych i farb mineralnych zakresy stosowania krzyżują się, pigmenty barwione natomiast, pod względem natężenia barwy i pokroju, są dostosowane do wymagań artysty.

Nieorganiczne barwniki występują przeważnie jako czyste, i tak np. ultramaryna, pigmenty kobaltowe, zieleń chromowo-tlenkowa, pigmenty jasnożółte, kadmopon oraz błękit paryski.

Pigmenty organiczne, w czystej formie, niewymagające niemal obróbki, dostarczane są artystom w postaci mocno skoncentrowanej, zbudowane na bazie ftalocyjanin, chinakrydonów, dioxazyny. Podczas gdy te pigmenty artystyczne czystej rasy sortowane są według pigmentu, alternatywnie istnieje asortyment tańszych ale też o słabszej barwie pigmentów studyjnych nastawianych na odcienie.


tel.: +48 71 350 05 25/26

biuro@mastercolors.com.pl