Pigmenty do żywic syntetycznych

Barwniki do tworzyw termoplastycznych jak UP, EP, MMA, PUR wg RAL. Pigmenty są odpowiednie do wszystkich zwykłych aplikacji tych żywic, począwszy od wytwarzania laminatów, wykładzin, elementów wtryskowych przez części prasowane w sposób ciągły do mas podłogowych, betonu polimerowego itd.

Program został uruchomiony świadomie w oparciu o pigmenty proszkowe, które nie zawierają – często szkodliwego – środka wiążącego, a dzięki temu mogą być nastawiane w sposób dający intensywną barwę. Nasze barwniki do tworzyw sztucznych są silnie zagęszczone przy korzystnej nastawie objętościowej pigmentu i w ten sposób umożliwiają korzystne cenowo barwienie przy łatwej manipulacji.

Dodawanie odbywa się przez normalne urządzenia mieszające w roztworze żywicy nie zawierającej jeszcze ani utwardzacza, ani przyspieszacza.

Wrabianie może odbywać się razem z innymi dodatkami proszkowymi jak siarczan baru, kreda itp. Nie da się uogólnić ilości dodawania ze względu na bardzo zróżnicowane aplikacje. Zależnie od grubości warstwy dodatek może wynosić od 0,5% w przypadku elementów wtryskowych do 15% w przypadku cienkich powłok. Właściwości techniczne są znakomite. Wszystkie pigmenty są zgodne ze znanymi żywicami syntetycznymi jak też odporne na nadtlenki i aminy. Jak do tej pory nie stwierdzono wpływu na czas reakcji.

Wszystkie pigmenty są odporne na temperaturę do 200 °C. 125 ze 165 pigmentów wykazuje najwyższą światłoodporność oraz odporność na czynniki atmosferyczne.

tel.: +48 71 350 05 25/26

biuro@mastercolors.com.pl