Aglomerowanie wilgotnych odpadów z tworzyw sztucznych – Pallmann Maschinenfabrik

Podczas produkcji i przetwarzania termoplastów powstają odpady. W dużym stopniu chodzi o surowce wtórne, które poprzez odpowiednie metody przetwarzania mogą zostać wykorzystane Pallmann ponownie w produkcji.

Podczas produkcji i przetwarzania termoplastów powstają odpady. W dużym stopniu chodzi o surowce wtórne, które poprzez odpowiednie metody przetwarzania mogą zostać wykorzystane Pallmann ponownie w produkcji. Wykorzystanie wartościowych oryginalnych surowców znacznie spada zmniejszając tym samym wydatki produkcyjne. Założeniem podstawowym jest wyprodukowanie czystego, sypkiego granulatu, którego jakość nie zostanie naruszona w procesie przetwarzania.  Przetwarzanie odpadów jest o tyle łatwiejsze, im z większym, grubościennym i bardziej zwartym materiałem mamy do czynienia. Natomiast w przypadku przetwarzania cienkich odpadów foliowych i włóknistych lub materiałów spienionych w większości przypadków nie udaje się uzyskać sypkiego produktu nadającego się do ponownego wykorzystania. Zasada ta znajduje odbicie również w przypadku odpadów podywanowych, które zazwyczaj składają się z wielu komponentów. W takich sytuacjach firma Pallmann Maschinenfabrik GmbH & Co.KG proponuje rozwiązanie w postacie Plast Aglomeratora Typ PFV „N”. Wszystkie termoplasty jak PE, PP, PS, PA, PET, PVC, ABS itd. jak również włókniny i materiały wiązane (np. papier z pokryciem tworzywem sztucznym, mieszanki tworzywa z drewnem, mieszanki proszków z tworzyw, tworzywa z dodatkami organicznymi lub nieorganicznymi itd.) mogą być przetwarzane w jednej instalacji w procesie ciągłym. W porównaniu do innych procesów jak np. wytłaczanie, termoplasty nie rozgrzewane są w Plast Aglomeratorach Pallmann do temperatury topnienia i tym samym narażone są jedynie na niewielkie negatywne wpływy wysokotemperaturowe. Zaletami procesu aglomerowania jest brak degradacji termicznej tworzywa, a tym samym brak negatywnego wpływu na jego jakość, wysoki stopień sypkości razem z wyjątkową zwięzłością, tak, że przy dalszym przetwarzaniu materiał nie ulega rozpadowi. Kolejnymi zaletami procesu są wysoki ciężar nasypowy oraz niska zawartość wilgoci. W jednej z najmłodszych wersji Plast Aglomeratorów Pallmann do nabycia w komplecie jest również instalacja kompresji wilgoci. Umożliwia to przetworzenie wilgotnych lub nawet mokrych materiałów do postaci wartościowego aglomeratu. Poziom wilgotności w materiale zasypowym może sięgać nawet do 40%. Zaletą przy tym jest fakt, iż dodatkowe suszenie po procesie aglomerowania zupełnie odpada, a osiągany poziom wilgotności w materiale końcowym nie przekracza 1%. Produktem końcowym uzyskiwanym na Plast Aglomeratorach jest aglomerat o wysokiej gęstości zasypowej, którego wartości pozwalają na ponowne wykorzystanie w procesie wytłaczania bez udziału dodatkowych narzędzi dławiących. Plast Aglomerator Typu PFV oferowany jest w różnych wielkościach i osiąga wydajności rzędu 60 do 1 500 kg/h. Koncepcja instalacji dopasowywana jest do specjalnych wymagań przetwarzanego materiału i bazuje na wcześniej przeprowadzanych profesjonalnych testach na docelowym materiale zasypowym w fabryce Pallmann.